Συνέδρια

  • 11-13 February 2022: International Conference on Planning, Challenges of Disaster Management and Resilience (link). Το Τμήμα Χημείας – με το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ήφαιστος – του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει το υβριδικό Διεθνές Συνέδριο για τον Σχεδιασμό, τις Προκλήσεις της Διαχείρισης Καταστροφών και την Ανθεκτικότητα στις 11-13 Φεβρουαρίου 2022 στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Εχελίδων 19 & Πειραιώς 144, Αθήνα)

                Click here to see the program

  • 17 September 2021: Σεμινάριο λήξης στα πλαίσα του Ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Δίκτυο διεπιστημονικής συνεργασίας στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας για τη βιώσιμη από κοινού παρακολούθηση της μετανάστευσης τοξικών ουσιών στο περιβάλλον, βελτιωμένη αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των επιπτώσεων επιβλαβών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και πρόληψη της έκθεσης του πληθυσμού - MONITOX

                Click here to see the invitation

                Click here to participate (ZOOM link)

                Click here to see the program

  • 12 June 2021: Διαδικτυακή ημερίδα με παρουσίαση και δια ζώσης εκπαίδευση στο εργαστήριο για φοιτητές, με τίτλο "Analysis of physicochemical parameters of water and sediment in Nestos Delta and Nestos River" στα πλαίσα του Ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας» 2014-2020, BSB27- ΜΟΝΙΤΟΧ που αφορά τον ποταμό Νέστο και το Δέλτα

                Click here to see the invitation

                Click here to participate (ZOOM link)

                Click here to see the program

  • 14 December 2020: Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας» 2014-2020, BSB27- ΜΟΝΙΤΟΧ που αφορά τον ποταμό Νέστο και το Δέλτα

                Click here to see the invitation

                Click here to see the program

                Click here to see the photos 

  • 08-11 September 2020: Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin, Kavala, Greece

Click here to participate (ZOOM link)

Click here to see t

Click here to see the final program

Click here to download the Book of Abstracts

Click here to see the photos

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search