Προκηρύξεις/Πράξεις

 

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου - Αυτόνομα Συστήματα» του Τμήματος Χημείας της Σ.Θ.Ε. του Δ.Π.Θ. με τριετή θητεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Μετάδοσης Θερμότητας» του Τμήματος Χημείας της Σ.Θ.Ε. του Δ.Π.Θ. με τριετή θητεία 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π και εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε του Δ.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π και εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημειας Δ.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (άρθ. 173 ν. 4957/22)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» [υποβολές: 30/10/2023-28/11/2023]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" της ΣΘΕ του ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Μία (1) θέση Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» [υποβολές: 14/09/2023-13/10/2023]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Συγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας της ΣΘΕ του ΔΙΠΑΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024

ΠΡΑΞΗ

 

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Χημείας της ΣΘΕ του ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΘΕ του ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Εκλογές Εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας (2023-2024)

Μία (1) θέση Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» [υποβολές: 02/05/2023-31/05/2023]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» [υποβολές: 16/12/2022-15/01/2023]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» [υποβολές: 31/08/2022-30/09/2022]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας (2022-2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη Εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας από ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ (2022-2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Χημείας ΣΘΕ ΔΙΠΑΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας (2022-2023)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την Εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας από ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ (2022-2023)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων, Εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας από ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ (2022-2023)

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 1

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 2

 

Εκλογές Εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ στη ΓΣ του Τμήματος Χημείας και στη ΓΣ των Τομέων του Τμήματος (2022-2023)

 

Εκλογές Διευθυντών Τομέων Τμήματος Χημείας (2022-2023)

 

Μία (1) θέση Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" [υποβολές: 30/05/2022-28/06/2022]

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search