ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Γ. ΚΥΖΑ

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεώργιος Κύζας περιλαμβάνεται στη λίστα των Επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιστημονική επιρροή παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του ερευνητικού του έργου την τελευταία 10ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» (πατήστε εδώ) συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search