Ανακοίνωση ΗΕΙ

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Δημιουργία οικοσυστήματος συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων σε ΑΕΙ για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομίας στις βιώσιμες πρώτες ύλες» του Tμήματος Χημείας σε συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι Υπ. Διδάκτορες του Τμήματος να δηλώσουν συμμετοχή για την παρακολούθηση των ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων εδώ.

Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων θα αποδοθεί σε αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search