ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ          

ΚΩΔΙΚΟΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος  

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ101

Αρχές Χημικής Επιστήμης

Υ

4

 

3

7

Υ102

Μαθηματικά Ι

Υ

4

 

 

6

Υ103

Φυσική Ι

Υ

4

 

 

6

Υ104

Προγραμματισμός και Επιστήμη Δεδομένων

Υ

2

 

2

6

Υ105

Γεωλογία

Υ

3

 

 

5

ΠΕΔ101

Ιστορία των Φυσικών Επιστημών*

Υ

2

 

 

 

 ΓΑΛ1

Γαλλικά Ι (Σεμινάριο) 

Π

4

 

 

 

 

 
17 


 
30 


ΚΩΔΙΚΟΣ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ201

Ανόργανη Χημεία Ι

Υ

4

 

3

7

Υ202

Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας

Υ

4

 

 

6

Υ203

Οργανική Χημεία Ι

Υ

4

 

 

6

Υ204

Μαθηματικά ΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ205

Φυσική ΙΙ

Υ

3

 

 

5

ΠΕΔ201

Ορολογία Χημείας στη ξένη γλώσσα**

Υ

2

 

 

 

 ΓΑΛ2

 Γαλλικά ΙΙ (Σεμινάριο)

Π           4

 

 

 

 19

 

 3

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ301

Ποσοτική Χημική Ανάλυση

Υ

4

 

 

6

Υ302

Οργανική Χημεία ΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ303

Φυσικοχημεία Ι

Υ

4

 

 

6

Υ304

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Υ

 

 

6

6

Υ305

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι

Υ

 

2

3

6

ΠΕΔ301

Αρχές Γενικής Διδακτικής*

Υ

2

 

 

 

 

 

 

12

2

9

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ401

Φυσικοχημεία ΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ402

Χημεία Περιβάλλοντος

Υ

3

 

 

5

Υ403

Ενόργανη Ανάλυση

Υ

4

 

3

7

Υ404

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Υ

2

 

2

6

Υ405

Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Υ

 

 

6

6

ΠΕΔ401

Ψυχολογία της Μάθησης*

Υ

2

 

 

 

 

 

 

13

0

11

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ501

Ανόργανη Χημεία ΙΙ

Υ

4

 

3

7

Υ502

Οργανική Χημεία ΙΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ503

Χημική Τεχνολογία

Υ

4

 

 

6

Υ504

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στη Χημική Βιομηχανία

Υ

3

 

 

5

Υ505

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ

Υ

 

1

4

6

ΠΕΔ501

Διδακτική της Χημείας*

Υ

2

 

 

 

 

 

 

15

1

7

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ601

Χημεία Τροφίμων

Υ

3

 

3

7

Υ602

Βιοχημεία

Υ

3

 

2

6

Υ603

Βιομηχανική Κατάλυση

Υ

3

1

 

6

Υ604

Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

Υ

 

 

4

5

Υ605

Ερευνητικό Σεμιναριακό Εργαστήριο

Υ

 

2

3

6

ΠΕΔ601

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας*

Υ

2

 

 

6

 

 

 

9

3

12

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου

 

 

 

 

 

ΥΚΠ701

Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Υ

4

 

3

7

ΥΚΠ702

Φυσικοχημεία Επιφανειών

Υ

3

 

 

5

ΥΚΠ703

Πετροφυσική

Υ

3

 

 

5

ΥΚΠ704

Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών

Υ

2

 

2

5

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

 

16

2

5

30

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

 

 

ΥΚΥ701

Χημεία Ανοργάνων Υλικών

Υ

3

 

 

5

ΥΚΥ702

Φυσικοχημεία Επιφανειών

Υ

3

 

 

5

ΥΚΥ703

Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Υ

4

 

3

7

ΥΚΥ704

Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής

Υ

2

 

2

5

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

 

16

2

5

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου

 

 

 

 

 

ΥΚΠ801

Χημεία και Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

Υ

3

 

3

7

ΥΚΠ802

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών

Υ

3

 

2

7

ΥΚΠ803

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Υ

4

 

2

8

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

 

14

2

7

30

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

 

 

ΥΚΥ801

Νανοχημεία και Νανοϋλικά

Υ

4

1

 

7

ΥΚΥ802

Χαρακτηρισμός Υλικών

Υ

4

 

3

8

ΥΚΥ803

Αντοχή Υλικών

Υ

3

 

2

7

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

 

15

3

5

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Ε01

Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής

Ε

2

1

 

4

Ε02

Αρχές Ρομποτικής και Μηχατρονικής

Ε

2

1

 

4

Ε03

Συστήματα μετρήσεων στη Χημική Βιομηχανία

Ε

2

1

 

4

Ε04

Κλινική Χημεία

Ε

2

1

 

4

Ε05

Ανάλυση Δεδομένων & Μέθοδοι Πρόβλεψης στη Χημειομετρία

Ε

2

1

 

4

Ε06

Πράσινη Χημεία

Ε

2

1

 

4

Ε07

Κυκλική Οικονομία

Ε

2

1

 

4

Ε08

Οργανική Γεωχημεία

Ε

2

1

 

4

Ε09

Βιολογία

Ε

2

1

 

4

Ε10

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση

Ε

2

1

 

4

Ε11

Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Υλικών

Ε

2

1

 

4

Ε12

Ενσωματωμένα Συστήματα στη Χημική Βιομηχανία

Ε

2

1

 

4

Ε13

Πρακτική Άσκηση

Ε

 

 

 

4

Ε14

Πτυχιακή Εργασία

Ε

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόμνημα

 

 

 

 

 

*

Τα ECTS των μαθημάτων αυτών δεν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου αλλά μόνον για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ)

**

Το μάθημα δεν συνεισφέρει με μονάδες ECTS στη λήψη του πτυχίου.

 

 

                   

 

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search