ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αγαπητές πρωτοετείς φοιτήτριες, Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

Οδηγίες για τα στάδια εγγραφής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος αμέσως μόλις αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο. 

Παρακαλείσθε:

  • να διαβάσετε τον οδηγό σπουδών του Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
  • να επισκέπτεσθε σε τακτική βάση την ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας ΔΙΠΑΕ:  www.chem.ihu.gr και να παρακολουθείτε ανελλιπώς τις ανακοινώσεις.

Σας ευχόμαστε καλή αρχή!

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search