ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2020-2021

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Α’ και Γ’ εξάμηνου ανακοινώθηκε και βρίσκεται στην ενότητα ΣΠΟΥΔΕΣ à ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ à ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εφαρμόζει πιστά την ΚΥΑ αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04-09/2020) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».

  • Τα Εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα φοιτητών ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού) (εδάφιο α, παρ.1, άρθρο 5).
  • Σχετικά με τα Θεωρητικά μαθήματα, σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα ή σεμινάριο) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (παρ. 2, άρθρο 3).

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων θα αναρτηθεί στη σελίδα του εκάστοτε μαθήματος στην ψηφιακή πλατφόρμα https://eclass.emt.ihu.gr/ από τους υπεύθυνους διδάσκοντες, αντίστοιχα.

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search