ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Λόγω καθυστέρησης αποστολής της ακαδημαϊκής ταυτότητας στους πρωτοετής φοιτητές, οι αιτήσεις ΣΙΤΙΣΗΣ θα πάρουν παράταση έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11/2021 και ώρα 23:55 (ισχύει για όλους τους Φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας). Οι φοιτητές που έχουν αποστείλει αιτήσεις και τους ήρθε μήνυμα ότι ήταν εκπρόθεσμές θα ενταχθούν στο σύνολο των αιτήσεων επομένως δε χρειάζεται να ξανα στείλουν.
Σημειώνεται ότι η έκδοση των αποτελεσμάτων θα μεταφερθεί για μία εβδομάδα λόγω της παράτασης (αποτελέσματα θα εκδοθούν 29/11/2021).
Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search