ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η εκκίνηση του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 ορίζεται ως ακολούθως:

1ο εξάμηνο

  • Την Τετάρτη 13/10/2021 (11:00) οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από "A" έως "K" καλούνται να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Χημείας (ΧΒΔ 013) για σύντομη συζήτηση με τους Υπεύθυνους Καθηγητές των διδασκόμενων στο εξάμηνο αυτό μαθημάτων, οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και εγγραφή στα Εργαστηριακά μαθήματα. Θα ακολουθήσει σύντομη ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος κατά ομάδες.
  • Την Τετάρτη 13/10/2021 (13:00) οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από "Λ" έως "Ω" καλούνται να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Χημείας (ΧΒΔ 013) για σύντομη συζήτηση με τους Υπεύθυνους Καθηγητές των διδασκόμενων στο εξάμηνο αυτό μαθημάτων, οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και εγγραφή στα Εργαστηριακά μαθήματα. Θα ακολουθήσει σύντομη ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος κατά ομάδες.

 

3ο εξάμηνο

  • Την Πέμπτη 14/10/2021 (11:00) οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από "A" έως "K" καλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα Β14 του Τμήματος Χημείας για σύντομη συζήτηση με τους Υπεύθυνους Καθηγητές των διδασκόμενων στο εξάμηνο αυτό μαθημάτων, οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και εγγραφή στα Εργαστηριακά μαθήματα.
  • Την Πέμπτη 14/10/2021 (13:00) οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από "Λ" έως "Ω" καλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα Β14 του Τμήματος Χημείας για σύντομη συζήτηση με τους Υπεύθυνους Καθηγητές των διδασκόμενων στο εξάμηνο αυτό μαθημάτων, οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και εγγραφή στα Εργαστηριακά μαθήματα.

 

5ο εξάμηνο

  • Την Δευτέρα 11/10/2021 (11:00) οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου καλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα Β32 για σύντομη συζήτηση με τους Υπεύθυνους Καθηγητές των διδασκόμενων στο εξάμηνο αυτό μαθημάτων, οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και εγγραφή στα Εργαστηριακά μαθήματα.
Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search