ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιστυχία με νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για το Τμήμα Χημείας. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ [στην πρόσκληση I3-2023-Cap2b (DG/Agency: EISMEA)] με τίτλο: «Διαπεριφερειακά δίκτυα καινοτομίας της ΕΕ για την κυκλικότητα και την πράσινη προμήθεια πρώτων υλών με στόχο την επίτευξη της ανθεκτικότητας των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών που ειδικεύονται σε κρίσιμες βιομηχανικές αλυσίδες αξίας. – IRMHUB» Interregional EU innovation Hubs for the circularity and green supply of Raw Materials to achieve the resilience of the main underdeveloped regions specialized on critical industrial value chain. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το Τμήμα μας με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκ. Καθ. Μιχάλη Χάλαρη είναι επικεφαλής εταίρος σε μια κοινοπραξία με 14 πλήρεις εταίρους και 12 συνδεδεμένους εταίρους από 18 περιφέρειες της ΕΕ και από 9 χώρες της ΕΕ και τη Σερβία.

Συγχαρητήρια στις ερευνητικές ομάδες που προβάλλουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο την υψηλού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα Χημείας.

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search