ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 13:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για τους/τις φοιτητές/τριες που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν τη πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024. 

Παρακάτω θα βρείτε το  σύνδεσμο με το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEeM9IxLFpqWVrFgDrrcTzOcB0aUSxy4N_s0xcDItH2o1%40thread.tacv2/1716808659075?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2285f45cf9-4b0d-4a2c-8f6f-57c10428bb25%22%7d

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search